Onsdag den 9. marts 2022 kl. 17.30 – ca. 21.00
Foreningshuset Ældresagen, Torvet 5, 9400 Nørresundby

 

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 

1. Valg af dirigent

2. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning

3. Kassereren fremlægger Lokalforeningens regnskab

4. Formanden fremlægger bestyrelsens forslag til kommende aktiviteter

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Følgende medlemmer er på valg

Kristina Valentin (ønsker at genopstille)
Rikke Sahl (ønsker at genopstille)

Der skal vælges minimum yderligere 2 medlemmer gerne flere

 

6. Valg af 1. og 2. suppleant

7. Valg af 3 repræsentanter og 3 suppleant til repræsentantskabet

Repræsentantskabet er Landsforeningen Autismes højeste myndighed. Repræsentantskabet er valgt blandt kredsenes medlemmer på deres respektive generalforsamlinger. Repræsentantskabets opgaver er bl.a. at beslutte hvilke vedtægter, der skal være gældende for landsforeningen, og hvilket arbejde der skal vægtes i foreningens fremtidige arbejde. Det er Repræsentantskabet, der vælger foreningens formand samt medlemmerne af hovedbestyrelsen.


8. Valg af revisor


9. Eventuelt

 

Efter møde er der kort konstituering af bestyrelsen.

 

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen på info@autismenord.dk.

Tilmelding: Er ikke et krav, men da der vil blive serveret sandwich, sodavand og kaffe til dem som er tilmeldt senest 1. marts 2022. Venligst tilmeld dig generalforsamlingen på nemtilmeld.

 

Generalforsamling (nemtilmeld.dk)

Vi vil meget gerne have nogle flere bestyrelsesmedlemmer, hvis I har lyst til at vide mere om hvad det vil sige, så kontakt os på info@autismenord.dk.

 

Aftenen starter med et oplæg fra Felix Munch som fortæller om sit liv med autisme. Felix er hovedbestyrelsesmedlem hos Landsforeningen Autisme og arbejder som pædagogisk konsulent hos region Midtjylland. Der vil ligeledes være mulighed for at stille spørgsmål.

 

 

Vi glæder os til vi ses

Kristina Valentin
Formand Kreds Nordjylland

---
---
---

 Autisme ungdom mangler bestyrelsesmedlemmer i Nordjylland.

Vi i kreds Nordjylland har lovet at dele nedenstående

 

Autisme Ungdoms lokalafdeling Nordjylland har brug for flere bestyrelsesmedlemmer. Lige nu sidder Ezra og Signe alene i bestyrelsen, og de har brug for hjælp, hvis der rigtig skal gang i lokalafdeling Nordjylland.

 

Lokalafdeling Nordjylland har base i Aalborg, men dækker geografisk hele Region Nordjylland. Afdelingen har en lidt turbulent historie bag sig, med meget skiftende bestyrelsesmedlemmer og svingende aktivitet. Dette påvirker også hvor mange aktiviteter, der bliver afholdt i lokalafdelingen for tiden. Lokalafdelingen har dog et kæmpe potentiale med adgang til lokaler på Aalborg bibliotek, succesfulde arrangementer på Dice and Drinks og en del medlemmer, der gerne vil have månedlige samtalecaféer i området.

 

Der mangler især 1-2 personer i bestyrelsen, der er stærke i det administrative - nogen der vil planlægge arrangementer, skrive opslag til sociale medier og holde overblik over det skriftlige og økonomiske arbejde i afdelingen. Hvis det ikke er din styrke, skal du dog ikke holde dig tilbage fra at melde dig på banen, jo flere kreative unge, der er i lokalafdelingen, jo bedre.

 

Tidligere erfaring med foreningsarbejde i f.eks. FDF spejderne eller lokale foreninger er en fordel, men ikke et krav - vi skal nok lære jer det hen ad vejen. Som en del af en lokalbestyrelse i Autisme Ungdom er man aldrig helt alene om det - der er nemlig et lokalafdelingsudvalg under Autisme Ungdom, der jævnligt holder møder med lokalafdelingerne, og hjælper med dét, der er svært. Som medlem af en lokalafdeling får man også adgang til en arbejdsmail, vores drev med diverse skabeloner, vejledninger og videoguides til det at drive en lokalafdeling.

 

For at kunne stille op til lokalbestyrelsen i Nordjylland, skal du altså bare leve op til følgende krav:

• 

Du skal bo i region Nordjylland

• 

Du skal være fyldt 13 år, endnu ikke være fyldt 30 år, og enten selv være autist eller have en nær relation til et autistisk menneske

• 

Du skal være medlem af Autisme ungdom (det kan man blive for 75 kr om året)

• 

Du skal have tid, lyst og overskud til at afholde arrangementer i dit lokalområde

 

Lyder det som noget for dig? Så er der generalforsamling i Autisme Ungdoms lokalafdeling Nordjylland den 2. april fra kl 13 - 15 på Aalborg bibliotek. Man kan allerede nu tilmelde sig her: https://www.autismeungdom.dk/event-details/generalforsamling-i-autisme-ungdom-nordjylland-1 . Når man læser om begivenheden er der også en detaljeret beskrivelse af, hvad der skal foregå til en generalforsamling.

 

Du kan læse mere om hvad det kræver at sidde i lokalbestyrelsen, hvilket ansvar de enkelte poster kræver og hvor meget tid du skal sætte af, ved at downloade PDF-en funktioner i foreningen, som du finder her: https://www.autismeungdom.dk/formelle-papirer 

 

For flere spørgsmål kan du kontakte Autisme Ungdoms landssekretær Silas Dam på silas@autismeungdom.dk .