Kære forældre til børn med autisme.

Vi hedder Anja og Jens og arbejder med forsknings- og udviklingsprojekter på Pædagoguddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Vi er i den heldige situation, at vi har fået bevilliget midler fra Sofiefonden (som støtter mennesker med autisme) til at sætte fokus på børn med autismes inklusion i folkeskolen.

 

I den forbindelse er vi derfor meget interesseret i at høre om forældre og børn med autismes egne oplevelser af inklusion i folkeskolen. Vi vil derfor gerne invitere jer, forældre til børn og unge med autisme i Region Nordjylland, til at medvirke i et interview, hvor I får mulighed for at fremlægge jeres egne erfaringer og perspektiver på børn med autismes daglige skolegang.

 

Så hvis du har et barn med ASF, som går eller har gået i en folkeskoleklasse, vil vi meget gerne høre netop dine erfaringer som forælder: alle positive såvel som negative erfaringer er meget velkomne. Skulle dit barn også have lyst til at fortælle om deres oplevelser, skal de også være meget velkomne til at deltage i interviewet. Vi regner med at interviewet tager omkring ½ time, og kan foretages enten fysisk eller virtuelt efter eget ønske. På UCN følger vi databeskyttelsesloven (LOV 502 af 23-05-2014) og alle personfølsomme oplysninger i forbindelse med interviewet vil blive anonymiseret.

 

Hvis det skulle have interesse for jer, kan I kontakte os på mail: AJN@ucn.dk

 

Ved deltagelse i projektet vil I modtage en invitation til en workshop i efteråret 2022, hvor vi sammen med AutismeNord og andre aktører (skoler og PPR) fra Nordjylland vil fremlægge resultaterne af vores projekt og i fællesskab italesætte, hvilke udfordringer og muligheder der ligger ift. at kvalificere inklusionen for børn med autisme.

 

Hvis I har spørgsmål til ovenstående eller skulle have interesse i at vide mere om vores overordnede forskningsprojekt, skal I selvfølgelig være meget velkomne til at skrive til os eller arrangere et online-møde – vi tager imod alle kommentarer og gode råd med kyshånd

 

De bedste hilsner

Jens Sand Østergaard, ph.d. & Anja Nielsen, cand. mag.

Adjunkter, Social og Specialpædagogik.

mail: jesa@ucn.dk & ajn@ucn.dk

Pædagoguddannelsen, Mylius Erichsens vej

University College Nordjylland (UCN), Aalborg

---