Generalforsamling 9/6-2021

https://autismenord.nemtilmeld.dk/8/

Trekanten

Sebbersundvej 2a
9220 Aalborg Ø

17:30-21:30

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent

2. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning

3. Kassereren fremlægger Lokalforeningens regnskab

4. Formanden fremlægger bestyrelsens forslag til kommende aktiviteter

5. Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen

– Mulighed for 3 suppleanter til Repræsentantskabet. Vedtages dette skal det vedtages på repræsentantskabsmødet i efteråret.

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Følgende medlemmer er på valg

Bernd Weibeck (Ønsker at genopstille)

Mona Pedersen (Ønsker ikke genvalg)

Sinne Rørdam Jensen (Ønsker ikke genvalg)

Marianne Erlandsen (Ønsker ikke genvalg)
Der skal vælges 4 medlemmer

8. Valg af 1. og (2). suppleant

9. Valg af 3 repræsentanter og 1 suppleant til repræsentantskabet

Repræsentantskabet er Landsforeningen Autismes højeste myndighed. Repræsentantskabet består af mindst 49 medlemmer, der er valgt blandt kredsenes medlemmer på deres respektive generalforsamlinger. Repræsentantskabets opgaver er bl.a. at beslutte hvilke vedtægter, der skal være gældende for landsforeningen, og hvilket arbejde der skal vægtes i foreningens fremtidige arbejde. Det er Repræsentantskabet, der vælger foreningens formand samt medlemmerne af hovedbestyrelsen.

Følgende kandidater har meldt sig

Bernd Weibeck

Mona Pedersen

Kristina Valentin
Suppleant: Rikke Sahl


10. Valg af revisor


11. Eventuelt

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Tilmelding: Er ikke et krav, men da der vil blive serveret sandwich og kaffe til dem som er tilmeldt senest 1. juni 2021. Venligst tilmeld dig generalforsamlingen på nemtilmeld.

https://autismenord.nemtilmeld.dk/8/

Vi vil meget gerne have nogle flere bestyrelsesmedlemmer, hvis I har lyst til at vide mere om hvad det vil sige, så kontakt os på info@autismenord.dk eller skriv en kommentar

Efter generalforsamlingen afholdes et oplæg af Landsforeningen Autismes formand Kathe Johansen. Kathe fortæller om foreningens fremtidige planer/vision og foreningens arbejde. Der vil ligeledes være mulighed for at stille spørgsmål.

Tilmelding: Er ikke et krav, men ønsker du forplejning (sandwich, kaffe, the, vand) skal du tilmelde dig senest d. 1. juni 2021. Venligst tilmeld dig generalforsamlingen på nemtilmeld: https://autismenord.nemtilmeld.dk/8/

Vi vil meget gerne have nogle flere bestyrelsesmedlemmer, hvis I har lyst til at vide mere om hvad det vil sige, så kontakt os på info@autismenord.dk.

Arrangementet i aften: Temaaften om hvor fokus er på autisme – hvordan skal vi forstå det?

Kære du
Vi glæder os til at byde velkommen til Temaaften med Dorthe Hölck – Hvor fokus er på autisme – hvordan skal vi forstå det?

Mandag d. 14. september kl. 18.30 til ca. kl. 21Sted Hjørring stadion – Nord Energi Arena, Tørholmsvej 10 9800 Hjørring

Gå ind af Indgang A og hallen ligger til højre og hedder vuc/hf

Lidt praktisk om arrangementet:
Vi har mundbind & håndsprit!
1. Vi har et begrænset deltagerantal, så der er god plads, men husk alligevel at holde afstand. Når
du sidder ned er myndighedskravet, at der er 1 meter mellem dig og en deltager, du ikke følges
med – vi giver dig en seddel, som du kan lægge på det tomme sæde ved siden af dig, så ingen
sætter sig der.

2. Myndighederne – og Kreds Nordjyllands – anbefaler, at du anvender håndsprit og følger
gældende hygiejneregler om at holde afstand til andre, nyse i albuebøjningen, m.m. Vi opfordrer
desuden, at du anvender mundbund indenfor af hensyn til dig selv og andre – det er ikke et krav,
blot en opfordring. Vi fra Kreds Nordjyllands bestyrelses gør det.

3. Hvis du printer din billet, så beholder du den selv, og du må gerne nøjes med at vise den på
mobilen. Hvis du nu skulle glemme både mobil og billet, så fortvivl ej: Du står på vores deltagerliste.

4. Hvis du har symptomer eller er i risikogruppen, anbefaler myndighederne dig at holde dig væk fra forsamlinger.

5. Når vi er færdige, forlader vi salen én række ad gangen begyndende med rækkerne tættest på udgangen.

God fornøjelse og pas på dig selv og andre derudeMed venlig hilsen
Landsforeningen Autisme, Kreds Nordjylland

En plads i fællesskabet

ER DU MELLEM 16 OG 28 ÅR, OG KUNNE DU TÆNKE DIG AT BLIVE EN DEL AF FÆLLESSKABET, ER DETTE TILBUD LIGE NOGET FOR DIG!

Vi kan give dig mulighed for at blive en del af et fællesskab gennem fritidsaktiviteter eller frivilligt arbejde 😊

Hvad har du lyst til?

Det kan være du har lyst til at lave frivilligt arbejde, men det kan også være at du har lyst til at være en del af andre fritidsaktiviteter. De Frivilliges Hus, kan hjælpe dig med at finde ud af, hvad du har lyst til og med at tage kontakt til en organisation/klub/sted, du tænker kan være en mulighed for dig.

Vi har en ambition om, at flere unge skal være en del af et positivt, socialt fritidsmiljø!

Hvad kan vi tilbyde dig?

  • Gennem en personlig samtale, hjælper vi dig med at finde ud af, hvad du kunne tænke dig at lave i fritiden
  • Vi hjælper dig med at få kontakt til en forening/organisation, du ønsker at være en del af
  • Vi hjælper dig med at komme i gang
  • Vi er selvfølgelig interesserede i at høre, hvordan det går undervejs og vil også være behjælpelige med at finde andre tilbud til dig.

Kontakt os:

Kunne du have brug for lidt hjælp til at finde et fællesskab og til at komme ind i det?

Så kan du kontakt vores projektleder Katja Jørgensen på mail:  katja@frivillighuset. dk eller tlf.: 41 15 41 19

Save the date

Selvforståelse for forældre

Den 25. september 2019 kl. 19:00 til 21:30 afholder vi et oplæg til forældre om selvforståelse til deres børn/unge med diagnose.

En introduktion til autismespektrumforstyrrelser og ADHD/ADD ud fra en neuropædagogisk vinkel.

Underviser er Maria Møller som dagligt arbejder hos Fagcenter for Autisme og ADHD

Tilmelding skal ske her: Selvforståelse

Bliv frivillig bisidder

Har du, eller kender du en i din familie eller omgangskreds, som har tid og overskud til at være frivillig bisidder i Landsforeningen Autisme?
Vi søger bisiddere over hele landet til at arbejde frivilligt lokalt som bisidder for vores medlemmer.

Bisidderen skal gerne have gode personlige egenskaber som tålmodighed, imødekommenhed, engagement og lydhørhed, og han/hun skal vide, hvordan man kommunikerer især med viden omkring familier og personer med autisme.

Det er vigtigt, at du som bisidder kan frigøre dig med kort varsel, for at kunne deltage i møderne.

Landsforeningen Autisme tilbyder alle interesserede et bisidderkursus, første gang:

Lørdag, den 30. marts 2019 kl. 11.00 – 16.00 i Høje Taastrup

Udover bisidderkurser kan landsforeningen tilbyde netværksmøder til vidensdelingen. Der arbejdes også på at etablere en mentorordning for bisiddere.

Hvis du er interesseret i at blive bisidder, skal du sende en ansøgning til formanden for den kreds du bor i. I Landsforeningen Autisme Kreds Nordjylland er formanden Jørn, som kan kontaktes på jp@autismenord.dk – Ansøgningsfristen er 20/3 2019