Generalforsamling Autismeforeningen Nordjylland 14. marts

Kort utilgængelig

Tid: 14/03/2017 17:30 - 22:00

Generalforsamling for Landsforeningen Autisme Kreds Nordjylland:

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning
 3. Kassereren fremlægger Lokalforeningens regnskab
 4. Formanden fremlægger bestyrelsens forslag til kommende aktiviteter
 5. Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsens medlemmer, følgende er på valg:
   • Jørn Poulsen
   • Bernd Weibeck
   • Mona Petersen
   • Sinne Rørdam Jensen
 1. Valg af 1. og 2. suppleant
   • Gitte Osnes Gotlieb
 1. Valg af 3 repræsentanter og 1 suppleant til repræsentantskabet
   • Gitte Breum Andersen
   • Finn Petersen
   • Mette Holst Hansen
   • Mona Petersen (suppleant)
 1. Valg af revisor
   • Finn Petersen
 1. Eventuelt

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Som det fremgår er der ledige pladser i bestyrelsen, så nu er der en chance for at med til at bestemme hvad der skal arrangeres i det næste år.

Når vi ser på bestyrelses sammensætning i dag er vore ved at være store, så det vil være rigtigt dejligt hvis der er nogle med mindre børn og/eller unge der kunne tænke sig at stille op til bestyrelsen.

Det ska understreges at alle vore medlemmer er velkomne til at stille op til bestyrelsen.

Man kan stille op ved at en i bestyrelsen besked eller bare sige til ved generalforsamlingen

Tid: tirsdag d. 14. marts kl. 17.30 – 22.00

Sted: Nordbo Lindholm Brygge 2-4 1.sal     

Tilmelding: Er ikke et krav, men da der vil blive serveret sandwich og kaffe vil være rart med en tilmelding senest d. 10. marts på www.autismenord.dk under arrangementer.

Foredrag om Autisme og belastningsreaktioner ved

Anette Møller fra Nordbo

Autisme og belastningsreaktioner Ligesom alle andre mennesker reagerer mennesker med autisme vidt forskelligt i belastede perioder af deres liv, men en autismediagnose medfører øget risiko for egentlige belastningsreaktioner i form af fx stresstegn, øget ængstelighed, depressive tendenser og OCD-lignende træk. Den vigtigste indsats for at afhjælpe disse belastningssymptomer er at målrette sin indsats ud fra kendskab til den enkeltes autisme og de tilknyttede vanskeligheder og styrker. I dette oplæg vil der blive introduceret modeller og forklaringer på: – hvorfor belastningssymptomer nemmere opstår hos mennesker med autisme – hvordan øget viden om en persons autisme vil give værdifuld viden til at reducere belastningssymptomerne

 

 

 


Tilmelding

Tilmeldingsfristen er udløbet eller du er ikke logget ind.