Bemærk: Det er et krav at forevise en negativ COVID-19 test for at deltage i arrangementerne!
Klik her for at finde dit nærmeste testcenter!

Generalforsamling og oplæg “Kend dine rettigheder” – 3. marts 2020

Kort utilgængelig

Tid: 03/03/2020 17:30 - 21:00

Sted Trekanten bibliotek og kulturhus

Generalforsamling for Landsforeningen Autisme Kreds Nordjylland:

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning
 3. Kassereren fremlægger Lokalforeningens regnskab
 4. Formanden fremlægger bestyrelsens forslag til kommende aktiviteter
 5. Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsens medlemmer, følgende er på valg:
 • Marianne Erlandsen (Modtager genvalg)
 • Thomas Kjeldsen
 • Christina Winther (Modtager genvalg)
 1. Valg af 1. og (2). suppleant
 • Maria Inger Kjær (Modtager genvalg)
 1. Valg af 3 repræsentanter og 1 suppleant til repræsentantskabet
 • Finn Petersen
 • Thomas Kjeldsen
 • Mona Petersen
 • Maria Inger Kjær (Suppleant)
 1. Valg af revisor
 • Finn Petersen
 1. Eventuelt

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Tilmelding: Er ikke et krav, men da der vil blive serveret sandwich og kaffe vil være rart med en tilmelding senest d. 25. februar 2020 her på siden.

Vi vil meget gerne have nogle flere bestyrelsesmedlemmer, hvis I har lyst til at vide mere om hvad det vil sige, så kontakt os på info@autismenord.dk

Efter generalforsamlingen afholdes foredrag “Kend dine muligheder og rettigheder i det offentlige system” af Anna Hjorth

Du har nu mulighed for at få kendskab til de afgørende argumenter, lovgivning, bekendtgørelser og paragraffer, som kan hjælpe dig der er berørt af autisme til at forstå og samarbejde med det offentlige system.

Det er vigtig at modtage den rette hjælp og støtte, for at du selv eller dit barn kan trives og udvikles og dermed skabe et liv med høj livskvalitet.

Til foredraget vil der især være fokus på serviceloven og forvaltningsloven.

Denne aften omhandler både børne- og voksenlovgivningen.

Foredraget holdes af Autisme & ADHD konsulent Anna Hjorth, som både har kendskab til området rent fagligt, men også som mor til Ditte på 19 år med infantil autisme og derigennem også har erfaring med hvad det kræver at samarbejde med det offentlige system.

 

 

 

 


Tilmelding

Tilmeldingsfristen er udløbet eller du er ikke logget ind.