Bemærk: Det er et krav at forevise en negativ COVID-19 test for at deltage i arrangementerne!
Klik her for at finde dit nærmeste testcenter!

Generalforsamling og oplæg med Autisme & ADHD konsulent Anna Hjorth

Indlæser kort...

Tid: 06/03/2018 17:30 - 22:00

Sted Vejgaard Bibliotek

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning
 3. Kassereren fremlægger Lokalforeningens regnskab
 4. Formanden fremlægger bestyrelsens forslag til kommende aktiviteter
 5. Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsens medlemmer, følgende er på valg:
 • Marianne Erlandsen
 • Thomas Kjeldsen
 • Mette Holst Hansen (genopstiller ikke)

 

 1. Valg af 1. og 2. suppleant
 • Christina Winther
 • Maria Inger Kjær

 

 1. Valg af 3 repræsentanter og 1 suppleant til repræsentantskabet
 • Gitte Breum Andersen
 • Finn Petersen
 • Mette Holst Hansen (genopstiller ikke)
 • Mona Petersen (suppleant)
 1. Valg af revisor
 • Finn Petersen
 1. Eventuelt

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Foredrag om serviceloven ved Autisme & ADHD konsulent Anna Hjort

➡ Kend dine muligheder og rettigheder i det offentlige system

Du har nu mulighed for at få kendskab til de afgørende argumenter, lovgivning, bekendtgørelser og paragraffer, som kan hjælpe dig der er berørt af autisme, til at forstå og samarbejde med det offentlige system.

Det er vigtigt at modtage den rette hjælp og støtte, for at du selv eller dit barn kan trives og udvikles og dermed skabe et liv med høj livskvalitet.

Til foredraget vil der især være fokus på serviceloven og forvaltningsloven.

Denne aften omhandler både børne- og voksenlovgivningen (under/over 18 år)

Autisme & ADHD-konsulent Anna Hjorth, har både kendskab til området rent fagligt, men også som mor til Ditte på 17 år med infantil autisme og derigennem også har erfaring med hvad det kræver at samarbejde med det offentlige system.

Tilmelding her på hjemmesiden: Tilmelding er ikke et krav, men da der vil blive serveret sandwich og kaffe vil være rart med en tilmelding senest d. 2. marts 2018


Tilmelding

Tilmeldingsfristen er udløbet eller du er ikke logget ind.