Generalforsamling og foredrag

Indlæser kort...

Tid: 05/03/2013 19:00 - 22:00

Sted Kollegievejens Skole, Festsalen indgang A

Generalforsamling for Kreds Nordjylland:

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning

3. Kassereren fremlægger Lokalforeningens regnskab

4. Formanden fremlægger bestyrelsens forslag til kommende aktiviteter

5. Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af bestyrelsens medlemmer, følgende er på valg:

  • Karina Mark Kristensen (genopstiller)
  • Bernd Weibeck (genopstiller)
  • Knud Knudsen (genopstiller)
  • Jørn Poulsen (genopstiller)

8. Valg af 1. og 2. suppleant

  • Marianne Erlandsen (genopstiller)
  • Helle Jokumsen (genopstiller)

9. Valg af 3 repræsentanter og 1 suppleant til repræsentantskabet.

10. Valg af revisor

11. Eventuelt

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er der oplæg, ved seksualvejleder Korna Bundgaard.

Med udgangspunkt i hendes mangeårige erfaringer i arbejdet med unge og voksne mennesker med ASF diagnoser, og hendes kliniske arbejde som seksualvejleder indenfor handicapområdet, vil hun fortælle om nogle af de udfordringer og frustrationer de unge mennesker har omkring deres seksualitet i ungdomsårene.

corna

Hun vil gennem cases illustrere, hvad der eksempelvis sker i de unges liv og hvilke tanker de ofte går alene med. Det kan dreje sig om deres almene fysiske og mentale forandringer i forbindelse med puberteten eller deres personlige drømme og fantasier.

Nogle unge med autismediagnoser udvikler onaniteknikker som kan være fysisk skadelige for dem. Ofte hænger det sammen med manglende oplæring og viden på området, og deres manglende samspil med jævnaldrende i deres opvækst og pubertet.

Hendes ønske med oplægget er blandt andet, at bryde det tabu som emnet seksualitet ofte forbindes med. Med større åbenhed kan vi som forældre og fagfolk hjælpe de unge igennem nogle af pubertetens vanskeligheder.

I kan læse mere om Korna Bundgaard på hendes hjemmeside: www.seksualvejleder.net

Af hensyn til et let traktement bedes i tilmelde jer på vores hjemmeside: www.autismenord.dk under arrangementer. Husk at oprette en profil på hjemmesiden

Venlig hilsen

Bestyrelsen i Kreds Nordjylland


Tilmelding

Tilmeldingsfristen er udløbet eller du er ikke logget ind.