Flere aflysninger

‼️VIGTIG INFO‼️
Vi er desværre nød til at forlænge vores aflysninger.

Alt i Kreds Nordjylland er desværre aflyst indtil videre til 1. maj, desværre med stor risiko for yderligere forlængelser.

Pas rigtig godt på jer allesammen 😊

!!Aflysninger!!

‼️VIGTIG INFO‼️
Vi har idag modtaget en mail fra Sundheds- og Kulturforvaltningen i Aalborg kommune, som henstiller til at vi aflyser alle indedørs og udendørs aktiviteter fra d. 13. marts til d. 29. marts.

Denne henstilling følger vi naturligvis og lukker derfor ned for alle arrangementer i hele Kreds Nordjylland, foreløbig indtil d. 29. marts

Pas rigtig godt på jer allesammen 😊

En plads i fællesskabet

ER DU MELLEM 16 OG 28 ÅR, OG KUNNE DU TÆNKE DIG AT BLIVE EN DEL AF FÆLLESSKABET, ER DETTE TILBUD LIGE NOGET FOR DIG!

Vi kan give dig mulighed for at blive en del af et fællesskab gennem fritidsaktiviteter eller frivilligt arbejde 😊

Hvad har du lyst til?

Det kan være du har lyst til at lave frivilligt arbejde, men det kan også være at du har lyst til at være en del af andre fritidsaktiviteter. De Frivilliges Hus, kan hjælpe dig med at finde ud af, hvad du har lyst til og med at tage kontakt til en organisation/klub/sted, du tænker kan være en mulighed for dig.

Vi har en ambition om, at flere unge skal være en del af et positivt, socialt fritidsmiljø!

Hvad kan vi tilbyde dig?

 • Gennem en personlig samtale, hjælper vi dig med at finde ud af, hvad du kunne tænke dig at lave i fritiden
 • Vi hjælper dig med at få kontakt til en forening/organisation, du ønsker at være en del af
 • Vi hjælper dig med at komme i gang
 • Vi er selvfølgelig interesserede i at høre, hvordan det går undervejs og vil også være behjælpelige med at finde andre tilbud til dig.

Kontakt os:

Kunne du have brug for lidt hjælp til at finde et fællesskab og til at komme ind i det?

Så kan du kontakt vores projektleder Katja Jørgensen på mail:  katja@frivillighuset. dk eller tlf.: 41 15 41 19

Save the date

Selvforståelse for forældre

Den 25. september 2019 kl. 19:00 til 21:30 afholder vi et oplæg til forældre om selvforståelse til deres børn/unge med diagnose.

En introduktion til autismespektrumforstyrrelser og ADHD/ADD ud fra en neuropædagogisk vinkel.

Underviser er Maria Møller som dagligt arbejder hos Fagcenter for Autisme og ADHD

Tilmelding skal ske her: Selvforståelse

Bliv frivillig bisidder

Har du, eller kender du en i din familie eller omgangskreds, som har tid og overskud til at være frivillig bisidder i Landsforeningen Autisme?
Vi søger bisiddere over hele landet til at arbejde frivilligt lokalt som bisidder for vores medlemmer.

Bisidderen skal gerne have gode personlige egenskaber som tålmodighed, imødekommenhed, engagement og lydhørhed, og han/hun skal vide, hvordan man kommunikerer især med viden omkring familier og personer med autisme.

Det er vigtigt, at du som bisidder kan frigøre dig med kort varsel, for at kunne deltage i møderne.

Landsforeningen Autisme tilbyder alle interesserede et bisidderkursus, første gang:

Lørdag, den 30. marts 2019 kl. 11.00 – 16.00 i Høje Taastrup

Udover bisidderkurser kan landsforeningen tilbyde netværksmøder til vidensdelingen. Der arbejdes også på at etablere en mentorordning for bisiddere.

Hvis du er interesseret i at blive bisidder, skal du sende en ansøgning til formanden for den kreds du bor i. I Landsforeningen Autisme Kreds Nordjylland er formanden Jørn, som kan kontaktes på jp@autismenord.dk – Ansøgningsfristen er 20/3 2019

Generalforsamling og oplæg “Discovery/Recovery” – 19. marts 2019

Generalforsamling for Landsforeningen Autisme Kreds Nordjylland:

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning
 3. Kassereren fremlægger Lokalforeningens regnskab
 4. Formanden fremlægger bestyrelsens forslag til kommende aktiviteter
 5. Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsens medlemmer, følgende er på valg:
 • Jørn Poulsen
 • Bernd Weibeck
 • Mona Petersen
 • Sinne Rørdam Jensen
 1. Valg af 1. og (2). suppleant
 • Maria Inger Kjær
 1. Valg af 3 repræsentanter og 1 suppleant til repræsentantskabet
 • Finn Petersen
 • Thomas Kjeldsen
 • Mona Petersen
 • Maria Inger Kjær (Suppleant)
 1. Valg af revisor
 • Finn Petersen
 1. Eventuelt

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Tilmelding: Er ikke et krav, men da der vil blive serveret sandwich og kaffe vil være rart med en tilmelding senest d. 15. marts her på siden.

Efter generalforsamlingen afholdes nedenstående foredrag.

Discovery- og recovery-rejsen

Som forældre til børn og unge med autisme

Når et barn/ung får en autisme-diagnose, rystes forældrenes forestillinger om livet. De skal indstille sig på nye livsvilkår og reorientere sig. Det kan være som at gennemgå en sorgproces, men også opleves som en opdagelsesrejse

Indenfor psykiatrien er `recovery´ blevet et centralt begreb. Det oversættes bedst til dansk med `at komme sig´. Recovery er en personlig forandringsproces, som handler om at finde nyt fodfæste og mening i livet, med de begrænsninger som en rystelse som fx en diagnose og indlæggelse har forårsaget.

Dorthe Stieper arbejder som forældrementor i Børne- og Ungdomspsykiatrien og er selv mor til en datter, der har været indlagt og blevet udredt for bl.a. autisme. Det er hendes påstand, at det ikke kun er barnet/den unge, der rystes og har brug for at gennemgå en recovery-proces. Det har forældrene også.

 • Når ens forestillinger om livet knuses
 • Hvordan kommer man sig?
 • Kan man samle stumperne op af sit gamle liv? Eller skal der stykkes et nyt sammen?
 • Genbeskrivelsen af sig selv, hinanden, værdier og meningen med livet