Bestyrelsen

Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:

Christina Winther

Formand

Christina kan kontaktes på cw@autismenord.dk

Bernd Weibeck

Næstformand

Bernd kan kontaktes på bw@autismenord.dk

Mona Petersen

Kasserer
Mona kan kontaktes på mp@autismenord.dk

Sinne Jensen

Sekretær

Sinne kan kontaktes på srj@autismenord.dk

Rikke Sahl

Rikke kan kontaktes på rs@autismenord.dk

Emil Valentin

Emil kan kontaktes på: ev@autismenord.dk

Søs Nørbæk

Søs kan kontaktes på sn@autismenord.dk

Lisa Christensen

Lisa kan kontaktes på lc@autismenord.dk

Marianne Erlandsen

Marianne kan kontaktes på me@autismenord.dk

Trine Kjelgaard

Suppleant

Trine kan kontaktes på tk@autismenord.dk

Kristina Valentin

Suppleant

Kristina kan kontaktes på kv@autismenord.dk