Bestyrelsen

Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:

Jørn Poulsen: Formand

Far til Nanna født i 1992 og Anders født i 1995. Efter en lang og sej kamp har Anders i 2000 fået diagnosen Infantil Autisme. Anders går i skole på Aalborgskolens afdeling for børn med autisme. I august 2002 flyttede Anders på Nordjyllands Amts døgntilbud for børn med autisme Troldehuset i Hammer Bakker. Jørn kan kontaktes på jp@autismenord.dk


Bernd Weibeck: Næstformand

Far til søn med diagnosen Infantil Autisme. Bernd kan kontaktes på bw@autismenord.dk


Mona Petersen: Kasserer og repræsentantskabssuppleant.

Gift med Kim, bor i Frederikshavn. Mor til Sylvester fra 1989 & Sebastian fra 1986. Plejemor til nevø, Benjamin fra 2003, Diagnose Atypisk Autisme. K-klasse på Nordstjerneskolen. Mona kan kontaktes på mp@autismenord.dk


Thomas Kjeldsen

Far til Jonas på 13 som har Infantil autisme
Er også aktiv i Landsforeningen Autisme, skolebestyrelsen på Kollegievejens skole og deltager i Frivilligt Rådgivende Organ under skole og kulturforvaltningen.
Thomas kan kontaktes på tkj@autismennord.dk


Mette Holst Hansen: Sidder også i repræsentantskabet.

Uddannet folkeskolelærer i 2007, men overbygning i 2012 P.D i specialpædagogik. Fra 2008 til 2016 arbejde med børn med autisme i skoletilbud, arbejder nu deltid i eget firma. Mette kan kontaktes på mh@autismenord.dk


Marianne Erlandsen

Marianne kan kontaktes på me@autismenord.dk


Sinne Rørdam: Sekretær

Gift, bor i Gistrup v. Aalborg, mor til 3 (født 1982, 2000 og 2001)
Datter med diagnosen GUA, K-klasse tilbud på Mellervangskolen.
Sinne kan kontaktes på srj@autismenord.dk


Maria Inger Kjær: Suppleant

Maria kan kontaktes på mk@autismenord.dk


Christina Winther: Suppleant, Webmaster

Mor til Martin fra 2008 med infantil autisme og cerebral parese og Maria fra 2011 som er under udredning for autisme.
Kæreste med Ronny og bonusmor til fire skønne unger.
Christina kan kontaktes på: cw@autismenord.dk