Oplæg om PDA – Pathological Demand Avoidance (Ekstrem kravafvisende) – 10. oktober kl. 19

Når man har en PDA-profil, betyder det, at man konstant kæmper med gerne at ville kunne passe ind og fungere og blive anerkendt, som den man er.

Man er udfordret over, at livet er så svært, og man derfor kommer til at sige ”nej” og være afvisende over for alle mennesker, hvis de på nogen måder vil bestemme over en.

Det er ofte en stor udfordring for personerne omkring barnet/den unge med en PDA-profil , da de skal kunne holde til al den frustration, som barnet/den unge er fyld med. Det nødvendiggøre at personerne omkring barnet kan tænke ud af boksen pædagogisk, at de selv er sunde og robuste samt i stand til at lave trygge kærlige rammer.

Indhold:
Teoretisk gennemgang af PDA samt konkrete, pædagogiske værktøjer som måske kan bruges stress reducerende i arbejdet med mennesker, som har en PDA-profil.

Oplægsholdere: Specialpædagogiske konsulenter Ann Hornum og Mette Bang

Tilmeld dig her: Oplæg om PDA

Arrangementet finder sted hos NordBo på Skansevej 7, 9400 Nørresundby
Tilmeldingsfrist 1. oktober kl. 12

Nye arrangementer

Så er vi klar til at præsentere noget af efterårets program

Caféaften i Frederikshavn, torsdag den 21. september kl. 18:30
Biograftur i Frederikshavn, lørdag den 30. september kl. 15:30
Legeland i Nordkraft Aalborg, lørdag den 14. oktober kl. 15:15
Brætspilscafé i Aalborg Øst, lørdag den 25. november kl. 13
Caféaften i Frederikshavn, torsdag den 30. november kl. 18:30

Vi opdaterer løbende vores arrangementer, så følg med på vores side

Klik her for arrangementoversigten

Oplæg om Low Arousal 9. maj 2017 kl. 19 – 21.30

Low Arousal tilgang ved konflikter.

Vi har inviteret Susan Gulstad til at komme og fortælle om Low Arousal.

I Danmark har begrebet ”Low Arousal” vundet større og større indpas blandt både fagfolk og forældre til børn og unge med udviklingsforstyrrelser, herunder Autisme. Low Arousal tilgangen drejer sig om at forstå hvorfor konflikter opstår og ud fra denne forståelse, så vidt muligt, at forebygge konflikter. Den drejer sig også om at komme så godt og roligt ud af konflikter som overhovedet muligt.

Filosofien bag tilgangen er, at børns eventuelt konfliktskabende adfærd ikke handler om hverken dårlig opdragelse eller at barnet ønsker at være i opposition. Børn opfører sig nemlig ordentligt, hvis det kan. Når de ikke opfører sig ordentligt, er det fordi de (endnu) ikke kan og derfor har behov for støtte hertil.

Metoden drejer sig om som omgivelser at øve os i at overveje hvilke krav der kan stilles til barnet hvornår og ikke mindst hvordan. Men det handler også om at forstå, at når konflikterne opstår – og de kan ikke helt undgås – så er det allervigtigste redskab, der kan tages i anvendelse at holde egne følelser under kontrol. Deraf begrebet ”Low Arousal”, der oversat til dansk er blevet til ”at holde følelsesintensiteten ned”. Hvorfor dette er vigtigt, er der en længere forklaring på. Den helt korte er, at følelser smitter og at det sker lynhurtigt. Ikke mindst i forbindelse med børn med autisme. Derfor er det helt afgørende, at barnet oplever voksne, der kan bevare overblikket og smitte med ro gennem egen følelseskontrol. Lige sådan har det stor værdi at have viden om, hvordan man helt praktisk kan handle og agere i konflikten.  

Denne aften vil I som forældre blive præsenteret for både filosofien bag Low Arousal tilgangen og for de metoder, der kan tages i anvendelse. I vil blive opfordret til at byde ind med egne oplevelser og erfaringer, så aftenen bliver så vedkommende som muligt.

Susan Gulstad er ansat som specialpædagogisk konsulent i Autismecenter Nord-Bos rådgivningsafdeling. Susan har arbejdet med børn og unge med autisme siden 1999. Som lærer og som afdelingsleder og, siden 2007, som specialpædagogisk konsulent. Hun har praktisk erfaring med hele autismespektret og har i en årrække fungeret som rådgivende hos familier med børn/unge med ASF.

Foredraget vil foregå på Skansevej 7-9 Nørresundby kl. 19 – 21.30

Tilmelding kan ske via vores hjemmeside www.autismenord.dk eller via vores Facebook side.

 

Generalforsamling i Autismeforeningen Kreds Nordjylland

Generalforsamling for Landsforeningen Autisme Kreds Nordjylland:

Tid: tirsdag d. 14. marts kl. 17.30 – 22.00

Sted: Nordbo Skansevej 7-9, Nørresundby. BEMÆRK NYT MØDESTED     

Tilmelding: Er ikke et krav, men da der vil blive serveret sandwich og kaffe vil være rart med en tilmelding senest d. 10. marts på www.autismenord.dk under arrangementer.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning
 3. Kassereren fremlægger Lokalforeningens regnskab
 4. Formanden fremlægger bestyrelsens forslag til kommende aktiviteter
 5. Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsens medlemmer, følgende er på valg:
   • Jørn Poulsen
   • Bernd Weibeck
   • Mona Petersen
   • Sinne Rørdam Jensen
 1. Valg af 1. og 2. suppleant
   • Gitte Osnes Gotlieb
 1. Valg af 3 repræsentanter og 1 suppleant til repræsentantskabet
   • Gitte Breum Andersen
   • Finn Petersen
   • Mette Holst Hansen
   • Mona Petersen (suppleant)
 1. Valg af revisor
   • Finn Petersen
 1. Eventuelt

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Som det fremgår er der ledige pladser i bestyrelsen, så nu er der en chance for at med til at bestemme hvad der skal arrangeres i det næste år.

Når vi ser på bestyrelses sammensætning i dag er vore ved at være store, så det vil være rigtigt dejligt hvis der er nogle med mindre børn og/eller unge der kunne tænke sig at stille op til bestyrelsen.

Det skal understreges, at alle vore medlemmer er velkomne til at stille op til bestyrelsen.

Man kan stille op ved at en i bestyrelsen besked eller bare sige til ved generalforsamlingen

Foredrag om Autisme og belastningsreaktioner ved

Anette Møller fra Nordbo

Autisme og belastningsreaktioner

Ligesom alle andre mennesker reagerer mennesker med autisme vidt forskelligt i belastede perioder af deres liv, men en autismediagnose medfører øget risiko for egentlige belastningsreaktioner i form af fx stresstegn, øget ængstelighed, depressive tendenser og OCD-lignende træk. Den vigtigste indsats for at afhjælpe disse belastningssymptomer er at målrette sin indsats ud fra kendskab til den enkeltes autisme og de tilknyttede vanskeligheder og styrker. I dette oplæg vil der blive introduceret modeller og forklaringer på: – hvorfor belastningssymptomer nemmere opstår hos mennesker med autisme – hvordan øget viden om en persons autisme vil give værdifuld viden til at reducere belastningssymptomerne

Tilmelding kan ske via vores hjemmeside www.autismenord.dk