Generalforsamling i Autismeforeningen Kreds Nordjylland

Generalforsamling for Landsforeningen Autisme Kreds Nordjylland:

Tid: tirsdag d. 14. marts kl. 17.30 – 22.00

Sted: Nordbo Skansevej 7-9, Nørresundby. BEMÆRK NYT MØDESTED     

Tilmelding: Er ikke et krav, men da der vil blive serveret sandwich og kaffe vil være rart med en tilmelding senest d. 10. marts på www.autismenord.dk under arrangementer.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning
 3. Kassereren fremlægger Lokalforeningens regnskab
 4. Formanden fremlægger bestyrelsens forslag til kommende aktiviteter
 5. Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsens medlemmer, følgende er på valg:
   • Jørn Poulsen
   • Bernd Weibeck
   • Mona Petersen
   • Sinne Rørdam Jensen
 1. Valg af 1. og 2. suppleant
   • Gitte Osnes Gotlieb
 1. Valg af 3 repræsentanter og 1 suppleant til repræsentantskabet
   • Gitte Breum Andersen
   • Finn Petersen
   • Mette Holst Hansen
   • Mona Petersen (suppleant)
 1. Valg af revisor
   • Finn Petersen
 1. Eventuelt

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Som det fremgår er der ledige pladser i bestyrelsen, så nu er der en chance for at med til at bestemme hvad der skal arrangeres i det næste år.

Når vi ser på bestyrelses sammensætning i dag er vore ved at være store, så det vil være rigtigt dejligt hvis der er nogle med mindre børn og/eller unge der kunne tænke sig at stille op til bestyrelsen.

Det skal understreges, at alle vore medlemmer er velkomne til at stille op til bestyrelsen.

Man kan stille op ved at en i bestyrelsen besked eller bare sige til ved generalforsamlingen

Foredrag om Autisme og belastningsreaktioner ved

Anette Møller fra Nordbo

Autisme og belastningsreaktioner

Ligesom alle andre mennesker reagerer mennesker med autisme vidt forskelligt i belastede perioder af deres liv, men en autismediagnose medfører øget risiko for egentlige belastningsreaktioner i form af fx stresstegn, øget ængstelighed, depressive tendenser og OCD-lignende træk. Den vigtigste indsats for at afhjælpe disse belastningssymptomer er at målrette sin indsats ud fra kendskab til den enkeltes autisme og de tilknyttede vanskeligheder og styrker. I dette oplæg vil der blive introduceret modeller og forklaringer på: – hvorfor belastningssymptomer nemmere opstår hos mennesker med autisme – hvordan øget viden om en persons autisme vil give værdifuld viden til at reducere belastningssymptomerne

Tilmelding kan ske via vores hjemmeside www.autismenord.dk

 

Fisketur med Autismeforeningen 10. marts 2017

Vi mødes ved Alfa Laval på Gasværksvej fredag d. 10/3 kl 16:00 og begiver os ned mod fjorden. Vi fisker fra bolværket med spinnestænger, men har du ingen fiskestang har vi et par stykker vi kan låne ud så alle får krogen i vandet. Det vil være velset hvis vi kunne møde op i redningsvest. Der er mulighed for at sidde på bænkene i området og nyde dem medbragte kaffekurv.

Gåtur med Autismeforeningen

Vi mødes på det sted, der er angivet under den enkelte dato, og går ud i naturen. Vi følges, så vidt det er muligt, ad på afmærkede ruter, men der er selvfølgelig mulighed for at udforske på egen hånd. Ved mødestederne, eller indenfor kort afstand, er der borde og bænke så der er rig mulighed for at sætte sig med den medbragte eftermiddagskaffe og få en snak med andre, hvis vi kan rumme det. Vel mødt i travesko og med paraply.

 • 18. februar kl. 13.30 Golfparken – mødested ved Aalborgskolen
 • 5. marts kl. 13.30 Lundby krat– mødested ved Lundbygrillen på festpladsen
 • 18.marts kl 13.30 Lindholm høje – mødested ved museet
 • 1. april kl. 13.30 Madum sø – mødested på rastepladsen Madum Søvej/Hellum Hedevej
 • 15. april – 13.30 Store Øksø – mødested ved Mosskov Pavillionen
 • 29. april 13.30 Golfparken – mødested ved Aalborgskolen
 • 13. maj kl 13.30 Store Økssø – mødested ved Mosskov Pavillionen
 • 27. maj kl 13.30 Lindholm høje – mødested ved Museet

Hjælp til tilmelding til arrangementer

Her er en lille guide til hjælp til tilmelding til vores arrangementer.

Før du kan tilmelde dig til arrangementer, skal du først logge ind. Det kan du gøre i højre spalte på forsiden. Hvis du endnu ikke er registreret på vores side, kan du her også vælge at registrere dig. Der er en seperat guide til registrering af bruger.

Har du glemt dit brugernavn eller kodeord til login, så se guide vedrørende dette.

Når du er logget ind, kan du i højre spalte på forsiden, klikke på arrangementets overskrift for at komme direkte ind på tilmeldingssiden til det valgte arrangement. Du kan se hvor linket er på billedet herunder (klik på billedet for at få det forstørret):

tilmelding

Linket fører dig ind på tilmeldingssiden, hvor du i bunden af siden kan indtaste hvor mange personer du ønsker at tilmelde. Herefter skal du blot klikke på knappen “Send reservation” for at fuldende din tilmelding.

Skulle du senere ønske at annullere din tilmelding, kan du gøre dette ved igen at logge ind på forsiden og så vælge undermenuen “Mine tilmeldinger” under hovedmenuen “Arrangementer”.