Cafe-netværksaften i Frederikshavn

Kort utilgængelig

Tid: 30/10/2030 18:30 - 20:30

Sted De frivilliges hus

Cafe-netværksaftener henvender sig til nye som gamle medlemmer, hvor der vil være mulighed for at høre om autismeforeningen, til at få råd og vejledning til at takle hverdagsproblemer, skolesøgning, bevillinger, hjælp til selvhjælp osv.  Der vil være mulighed for at møde medlemmer fra lokalforeningen Autisme Kreds Nord, som har erfaring som pårørende til autister. 

Det kan være en svær situation at stå i, når man får et barn med en autismespektrum forstyrrelse eller man selv får en diagnose og skal lære at takle de udfordringer, det giver. Det kan derfor være en hjælp, at søge kontakt til ligesindede og mødes med andre forældre for at hygge, udveksle gode erfaringer m.m. Foreningen vil være vært med kaffe og kage. 

Mødetid: kl. 18.30 – 20.30 

Sted: De frivilliges hus, Danmarksgade 12, 9900 Frederikshavn 

Tilmelding her via hjemmesiden www.autismenord.dk, på mail til mp@autismenord.dk eller sms til Frivillig Mona Petersen: 29 46 65 35 

LANDSFORENINGEN AUTISME – Kreds Nordjylland 


Tilmelding

Du skal logge ind for for at tilmelde dig.