Danske handicaporganisationer Frederikshavn inviterer til fyraftensmøde 31. oktober

Kort utilgængelig

Tid: 31/10/2019 16:00 - 20:00

Sted Sydbycentret Frederikshavn

Danske handicaporganisationer Frederikshavn inviterer til fyraftensmøde

Unge med handicap vil også have en uddannelse og beskæftigelse

I dag får unge med handicap dog i mindre grad en uddannelse end andre.

En undersøgelse viser, at 46,1% af unge med handicap mangler en ungdomsuddannelse som 25-årig. Til sammenligning er det kun 15,4% af de jævnaldrende uden handicap.

Vi ved, at det er ekstra vigtigt for mennesker med handicap at få en uddannelse for at få et job.

Når mennesker med handicap herefter møder arbejdsmarkedet, skal det være åbent og inkluderende. Nogen kan arbejde på almindelige vilkår, mens andre har brug for støtteordninger, men alle har et ønske om at være en del af arbejdsmarkedet.

DH Frederikshavn inviterer til et fyraftensmøde, hvor der sættes fokus på unge med handicap – deres muligheder for uddannelse og beskæftigelse og hvilke udfordringer, de unge møder.

Fyraftensmødet vil være relevant for alle, der har med uddannelse og beskæftigelse at gøre, f.eks. politikere, skoleforvaltning, erhvervsfolk, uddannelsessteder, lærere, skolebestyrelser, handicapråd, DH medlemsorganisationer samt forældre/pårørende til unge med specielle behov.

Det er gratis at deltage, men af hensyn til forplejning er tilmelding nødvendig senest 24. oktober 2019 til:

Gurli Nielsen, mail: gurlinielsen1952@gmail.com eller sms til 2076 4361 Mona Petersen, mail: monahansen@oncable.dk eller sms til 2946 6535

Med venlig hilsen

DH Frederikshavn afdeling

PROGRAM

Kl. 16.05-17.15 Velkomst ved Socialudvalgsformand Ole Rørbæk Jensen

Kl. 16.05-17.15 Aspergers Syndrom på uddannelse v/Mads Korsgaard Poulsen www.korsgaard-vejentilindsigt.com Mads’ oplæg vil handle om selvindsigt i eget handicap og hvordan dette påvirker hans arbejde. Han vil også fortælle om, hvordan han har fundet sin uddannelse – fra sin tid på HF, universitetet og senere på en erhvervsuddannelse. Samtidig vil han inddrage de strategier, han bruger for at holde ro på sig selv, holde overblikket under sit studie og hvordan han fandt sit nuværende arbejde.

Kl. 17.20-18.00 Oplæg ved Jette Sørup Tastesen www.ulf.dk – næstformand i ULF (Udviklingshæmmedes Landsforbund) og bestyrelsesmedlem i ULF Ungdom. Jette har et udviklingshandicap, men det afholder hende ikke fra at tage aktiv del i samfundet. Jette vil via fortællinger fra sit eget liv og voksenuddannelse inspirere og sætte tanker i gang. Hun vil fortælle om, hvordan hun selv har opnået større inklusion i samfundet og et liv på lige fod med andre, men også om de udfordringer, der kan være.

Kl. 18.00-18.30 Pause m. sandwich, frugt, kaffe/te + vand

Kl. 18.30-19.20 Oplæg ved Peter Nørgaard www.codeofcare.dk, Kreativ Købmand i Creativ Company samt idémanden bag foreningen Code of Care, der er et netværk af virksomheder, der arbejder målrettet med CSR og socialt engagement. Peter har en praktisk tilgang til det mangfoldige arbejdsmarked og er en ildsjæl i arbejdet med social ansvarlighed. Code of Care er en nonprofit organisation, som inspirerer til, informerer om og skaber innovation inden for virksomhed- ernes sociale ansvar. Organisationen arbejder på, at flere mennesker med ps- ykiske, fysiske eller sociale udfordringer i livet inkluderes på arbejdsmarkedet.

Kl. 19.20-19.50 Paneldebat og spørgsmål Opsamling, afrunding + tak for i dag Michael Frederiksen (Mif)

Kl. 19.50-20.00 Opsamling, afrunding + tak for i dag Michael Frederiksen (Mif)

Ordstyrer: Michael Frederiksen (Mif)