General forsamling 2022

General forsamling 2022

Hvornår

09/03/2022    
17:30 - 21:30

Hvor

foreningshuset Ældresagen
Torvet 5, Nørresundby, 9400
Kort utilgængelig

Onsdag den 9. marts 2022 kl. 17.30 – ca. 21.00
Foreningshuset Ældresagen, Torvet 5, 9400 Nørresundby

 

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning
  3. Kassereren fremlægger Lokalforeningens regnskab
  4. Formanden fremlægger bestyrelsens forslag til kommende aktiviteter
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Følgende medlemmer er på valg

Kristina Valentin (ønsker at genopstille)
Rikke Sahl (ønsker at genopstille)

Der skal vælges minimum yderligere 2 medlemmer gerne flere

 

  1. Valg af 1. og 2. suppleant
  2. Valg af 3 repræsentanter og 3 suppleant til repræsentantskabet

Repræsentantskabet er Landsforeningen Autismes højeste myndighed. Repræsentantskabet er valgt blandt kredsenes medlemmer på deres respektive generalforsamlinger. Repræsentantskabets opgaver er bl.a. at beslutte hvilke vedtægter, der skal være gældende for landsforeningen, og hvilket arbejde der skal vægtes i foreningens fremtidige arbejde. Det er Repræsentantskabet, der vælger foreningens formand samt medlemmerne af hovedbestyrelsen.

  1. Valg af revisor
  2. Eventuelt

 

Efter møde er der kort konstituering af bestyrelsen.

 

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen på info@autismenord.dk.

Tilmelding: Er ikke et krav, men da der vil blive serveret sandwich, sodavand og kaffe til dem som er tilmeldt senest 1. marts 2022. Venligst tilmeld dig generalforsamlingen på nemtilmeld.

 

Generalforsamling (nemtilmeld.dk)

Vi vil meget gerne have nogle flere bestyrelsesmedlemmer, hvis I har lyst til at vide mere om hvad det vil sige, så kontakt os på info@autismenord.dk.

 

Aftenen starter med et oplæg fra Felix Munch som fortæller om sit liv med autisme. Felix er hovedbestyrelsesmedlem hos Landsforeningen Autisme og arbejder som pædagogisk konsulent hos region Midtjylland. Der vil ligeledes være mulighed for at stille spørgsmål.

 

Vi glæder os til vi ses

Kristina Valentin
Formand Kreds Nordjylland