Generalforsamling 15. marts 2016

Hvornår

15/03/2016    
19:00 - 22:00

Tilmeldinger

Tilmeldinger lukket

Hvor

Kollegievejens skole - Gymnastiksalen
Kollegievej 1, 9000 Aalborg
Indlæser kort...

Tid: tirsdag d. 15. marts kl. 19.00 – 22.00

Sted: Kollegievejens Skole, Kollegievej 1, 9000 Aalborg, Festsalen indgang A,

Tilmelding: Er ikke et krav, men vil være rart af hensyn til bestilling af kaffe mm senest d. 8. marts på www.autismenord.dk under arrangementer.

Generalforsamling for Kreds Nordjylland:

                                                                                                                                                                               Dagsorden ifølge vedtægterne:

• Valg af dirigent

• Formanden fremlægger bestyrelsens beretning

• Kassereren fremlægger Lokalforeningens regnskab

• Formanden fremlægger bestyrelsens forslag til kommende aktiviteter

• Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen

• Behandling af indkomne forslag

• Valg af bestyrelsens medlemmer, følgende er på valg:

    Richard Schmeltz (genopstiller ikke)

    Mette Holst Hansen (genopstiller)

    Thomas Kjeldsen (genopstiller)

• Valg af 1. og 2. suppleant

                                                              Marianne Erlandsen (genopstiller)

                                                              Helle Smed Jokumsen (genopstiller ikke)

• Valg af 3 repræsentanter og 1 suppleant til repræsentantskabet

                                                               Gitte Breum Andersen

                                                               Finn Petersen

                                                               Joan Josiasssen

                                                               Mette Holst Hansen

• Valg af revisor

                                                              Finn Petersen

• Eventuelt

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen kommer foreningen socialrådgiver Ulla Kjer holder er indlæg om fra ”Barn til voksen”

Tilmeldinger

Tilmeldingsfristen er udløbet eller du er ikke logget ind.