Landsforeningen autisme Kreds Nordjylland indkalder til generalforsamling 2024

Indlæser kort...

Tid: 13/03/2024 17:30 - 20:00

Sted Frivilliges Hus Aalborg

Den 13.marts 2024

Frivilliges Hus Aalborg Hadsundvej 35, 9000 Aalborg

Alle er velkomne, men hvis du ønsker at stille op, eller stemme ved afstemninger, skal du være medlem af landsforeningen autisme. (medbring evt. medlems nr. eller oplys ved tilmelding) tilmelding via https://autismenord.nemtilmeld.dk/102/

 

Program:

17.30-18.00

Spisning (tilmelding senest 6/3 af hensyn til bestilling af mad)

18.00-18.45

Vi har inviteret, Karina Bundgård, Autismeforeningens nye formand til dialog. Karina vil starte med at fortælle om de ting der er fokus på nu og der arbejdes med. 

18.45-19.00

Pause

19.00-20.00

Generalforsamling

 

Dagsorden i følge vedtægterne.

1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent

 

2. Formanden aflægger beretning

 

3. Kassereren aflægger beretning om det reviderede regnskab.

 

4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen.

 

Navneændring: 

§ 1 Navn

Landsforeningen Autisme, Kredsforening Nordjylland

Grundet Autismeforeningens navneændring, indstilles der at §1 navn, ændres fra Landsforeningen autisme kredsforening Nordjylland til “Autismeforeningen kreds Nordjylland.” 

Vedtages forslaget, bliver foreningens vedtægter konsekvensrettet, således at ”Landsforeningen Autisme” erstattes af ”Autismeforeningen.”

Ligeledes erstattes de steder i vedtægterne, hvor ordet ”Landsforeningen” optræder, med ”autismeforeningen.

 

5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer, forslag skal indsendes senest den 27/2 2023 til info@autismenord.dk

 

6. A. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Gitte Kristensen: næstformand, ikke på valg men trækker sig

Claire Springate: (suppleant 1 år) genopstiller ikke

Marianne Nielsen (suppleant) genopstiller ikke

Camilla Abel Lindholm: på valg

Normann Nielsen; kasserer, genopstiller ikke 

Xenia Ørum: genopstiller

Kristina Valentin: formand, på valg

 

6. B. Valg af 2 suppleantpladser.

 

7. Valg af tre repræsentanter til Landsforeningens repræsentantskab, samt tre suppleanter

 

8.Valg af revisor

 

9.Evt

 

Efter Generalforsamlingen, konstituerer den nye bestyrelse sig.