Verdens autismedag 2. April

Lørdag d 2. april er “autism awareness day”

Derfor er Landsforeningen autisme, kreds Nordjylland og Autisme og Asperger foreningen for voksne, gået sammen om at få arrangeret en dag, hvor der bliver sat fokus på autisme, med foredrag og stand-up show. Vi har også inviteret  bl.a. Nordbo og spektrumshop, som vil være der hele dagen, klar til at fortælle om hvordan de arbejder med autisme.

Vi har også sørget for et stillerum man kan trække sig til, hvis man har brug for en pause.

Prisen er 100 kr. for hele dagen. inkl. brunch og en sandwich til aftensmad + en soft drik kaffe, te og vand 
og man kan komme og gå som man har brug for.


Der vil i løbet af dagen, være konkurrence, ved lodtrækning så gem din billet.

Programmet er:

Kl. 11: åbner vi

Kl. 12: oplæg med, ambassadør for Landsforeningen autisme, tidligere          håndboldspiller Lars Rasmussen, der fortæller om hans liv med autisme og ADHD.
Lars bliver der et stykke tid efter foredraget for at snakke, svare på spørgsmål og evt. skrive autografer.

Kl. 17.30: stand-up show med 2 hemmelige opvarmere og Olav Dybro Lundsgaard. Olav har også autisme.

Kl. 20 slutter dagen
-Selvironi, indlevelse, samfundskritik og andre gode jokes. 
-One man show på bl.a. udsolgt Comedy ZOO, DM i stand up finalist 2018 & bl.a. opvarmet for Mick Øgendahl, Nikolaj Stokholm & Tobias Dybvad 

https://autismenord.nemtilmeld.dk/30/?fbclid=IwAR1kI85sJp1x-pU82uqDaTuttP3rCGBSz36NdPF-UCQcHKrPeJnjx8myE94

Indbydelse til Generalforsamling

Onsdag den 9. marts 2022 kl. 17.30 – ca. 21.00
Foreningshuset Ældresagen, Torvet 5, 9400 Nørresundby

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent

2. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning

3. Kassereren fremlægger Lokalforeningens regnskab

4. Formanden fremlægger bestyrelsens forslag til kommende aktiviteter

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Følgende medlemmer er på valg

Kristina Valentin (ønsker at genopstille)
Rikke Sahl (ønsker at genopstille)

Der skal vælges minimum yderligere 2 medlemmer gerne flere

6. Valg af 1. og 2. suppleant

7. Valg af 3 repræsentanter og 3 suppleant til repræsentantskabet

Repræsentantskabet er Landsforeningen Autismes højeste myndighed. Repræsentantskabet er valgt blandt kredsenes medlemmer på deres respektive generalforsamlinger. Repræsentantskabets opgaver er bl.a. at beslutte hvilke vedtægter, der skal være gældende for landsforeningen, og hvilket arbejde der skal vægtes i foreningens fremtidige arbejde. Det er Repræsentantskabet, der vælger foreningens formand samt medlemmerne af hovedbestyrelsen.


8. Valg af revisor


9. Eventuelt

Efter møde er der kort konstituering af bestyrelsen.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen på info@autismenord.dk.

Tilmelding: Er ikke et krav, men da der vil blive serveret sandwich, sodavand og kaffe til dem som er tilmeldt senest 1. marts 2022. Venligst tilmeld dig generalforsamlingen på nemtilmeld.

https://autismenord.nemtilmeld.dk/24/

Vi vil meget gerne have nogle flere bestyrelsesmedlemmer, hvis I har lyst til at vide mere om hvad det vil sige, så kontakt os på info@autismenord.dk.

Aftenen starter med et oplæg fra Felix Munch som fortæller om sit liv med autisme. Felix er hovedbestyrelsesmedlem hos Landsforeningen Autisme og arbejder som pædagogisk konsulent hos region Midtjylland. Der vil ligeledes være mulighed for at stille spørgsmål.

Vi glæder os til vi ses

Kristina Valentin
Formand Kreds Nordjylland