Frivillige søges

Vi er Kreds Nordjylland, en kreds under Landsforeningen Autisme.

Vi har 837 medlemmer i vores kreds og pt. 6 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Generalforsamlingen står for døren, og vi ønsker nogle flere bestyrelsesmedlemmer og frivillige

Kreds Nordjylland dækker 9 kommuner, nemlig Rebild, Aalborg, Jammerbugt, Læsø, Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Mariagerfjord og Vesthimmerland, det vil være rigtig fantastisk, hvis vi kunne have en frivillig fra hver kommune, ville det være nemmere at få lavet arrangementer i alle kommunerne.

Vi er en forening for pårørende til og med autister. Der bl.a. har til formål

– at udbrede kendskab til og forståelse for de vanskeligheder autisme medfører

– at støtte og vejlede forældre, søskende og andre pårørende til mennesker med autisme

– at fremme nødvendig forskning samt formidling heraf.

– At være politisk aktive bl.a. i handicaprådene

Det gør vi bl.a. ved at afholde kurser, foredrag og andre arrangementer

For at tage udgangspunkt i de 10 Hér

Hvad skal jeg lave? (indhold)

Du skal bl.a. gerne:

Deltage i alle de bestyrelsesmøder du har mulighed for, vi afholder 10 om året (Juli og december holder vi ikke møder) Møderne afholder vi gerne på skift hos hinanden, låner et lokale, og online. vi hjælpes ad med at finde ud af hvor, hvornår og hvordan. Melde afbud når du ikke kan komme Være med til at arrangere arrangementer så vi kan udbrede vide om autisme Komme med idéer til kommende arrangementer Bidrage til hvordan vi kan udbrede viden om autisme Deltage i vores arbejdsdag, som plejer at være en lørdag eller søndag i oktober.

Deltage i vores Weekendseminar som vi afholder for alle vores medlemmer hvert år, lørdag i uge 40, som i år, 2023, er den 7 oktober,

Hvorfor skal jeg lave det? (mening)

For at hjælpe alle der har autisme inde på livet. Udbrede viden og kendskab til autisme

Hvordan skal jeg lave det? (metode)

I tæt samarbejde med hele bestyrelsen, finder vi den bedste måde at gøre tingene på, som giver bedst mening for hver enkelt af os

Hvor skal jeg lave det? (placering)

I den by hvor det giver mening, vi håber at kunne dække alle 9 kommuner i kredsen. Vi finder lokale rundt om i kommunerne, som vi kan låne til arrangementerne

Hvornår skal jeg lave det? (tidspunkt)

Det aftaler vi i fælleskab, hvad der passer os bedst

Hvor længe skal jeg lave det? (tidshorisont)

Et bestyrelsesmødet tager som regel 3 timer, incl. Vi starter med aftensmad. Et arrangement kan tage fra 1 time og op. Inden et bestyrelsesmøde, skal vi sørge for forplejning. Inden et arrangement skal der laves aftale med en foredragsholder, findes lokale, finde ud af noget med kaffe o.l. måske skal der hentes en nøgle for at få lukket op, evt. stilles stole op mm. Bagefter ryddes op og måske afleverer nøgle, det er måske en time før og efter et arrangement, der kan være i det, men som altid, hjælper vi hinanden. Man er valgt til bestyrelsen i 2 år.

Hvem skal jeg lave det med? (personer)

Det kan f.eks. være sammen med den foredragsholder du lige ønsker, finder giver mening for dig / os, samt en eller flere andre fra bestyrelsen. Det aftaler vi i fælleskab, vi hjælper altid hinanden alle sammen.

Hvor meget skal jeg lave? (mængde)

Det kommer an på hvad du har lyst til, det er op til dig, hvor meget du vil bidrage med bare du melder klart ud og giver ansvar videre i så fald, der kommer noget i vejen.

Hvem kan jeg få hjælp af? (person)

Os alle sammen i bestyrelsen

Hvad skal jeg lave bagefter? (indhold)

Slappe af og nyde at du har gjort en stor forskel Er du interesseret i at høre mere, så kontakt os endelig på info@autismenord.dk

Verdens autismedag 2. April

Lørdag d 2. april er “autism awareness day”

Derfor er Landsforeningen autisme, kreds Nordjylland og Autisme og Asperger foreningen for voksne, gået sammen om at få arrangeret en dag, hvor der bliver sat fokus på autisme, med foredrag og stand-up show. Vi har også inviteret  bl.a. Nordbo og spektrumshop, som vil være der hele dagen, klar til at fortælle om hvordan de arbejder med autisme.

Vi har også sørget for et stillerum man kan trække sig til, hvis man har brug for en pause.

Prisen er 100 kr. for hele dagen. inkl. brunch og en sandwich til aftensmad + en soft drik kaffe, te og vand 
og man kan komme og gå som man har brug for.


Der vil i løbet af dagen, være konkurrence, ved lodtrækning så gem din billet.

Programmet er:

Kl. 11: åbner vi

Kl. 12: oplæg med, ambassadør for Landsforeningen autisme, tidligere          håndboldspiller Lars Rasmussen, der fortæller om hans liv med autisme og ADHD.
Lars bliver der et stykke tid efter foredraget for at snakke, svare på spørgsmål og evt. skrive autografer.

Kl. 17.30: stand-up show med 2 hemmelige opvarmere og Olav Dybro Lundsgaard. Olav har også autisme.

Kl. 20 slutter dagen
-Selvironi, indlevelse, samfundskritik og andre gode jokes. 
-One man show på bl.a. udsolgt Comedy ZOO, DM i stand up finalist 2018 & bl.a. opvarmet for Mick Øgendahl, Nikolaj Stokholm & Tobias Dybvad 

https://autismenord.nemtilmeld.dk/30/?fbclid=IwAR1kI85sJp1x-pU82uqDaTuttP3rCGBSz36NdPF-UCQcHKrPeJnjx8myE94

Indbydelse til Generalforsamling

Onsdag den 9. marts 2022 kl. 17.30 – ca. 21.00
Foreningshuset Ældresagen, Torvet 5, 9400 Nørresundby

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent

2. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning

3. Kassereren fremlægger Lokalforeningens regnskab

4. Formanden fremlægger bestyrelsens forslag til kommende aktiviteter

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Følgende medlemmer er på valg

Kristina Valentin (ønsker at genopstille)
Rikke Sahl (ønsker at genopstille)

Der skal vælges minimum yderligere 2 medlemmer gerne flere

6. Valg af 1. og 2. suppleant

7. Valg af 3 repræsentanter og 3 suppleant til repræsentantskabet

Repræsentantskabet er Landsforeningen Autismes højeste myndighed. Repræsentantskabet er valgt blandt kredsenes medlemmer på deres respektive generalforsamlinger. Repræsentantskabets opgaver er bl.a. at beslutte hvilke vedtægter, der skal være gældende for landsforeningen, og hvilket arbejde der skal vægtes i foreningens fremtidige arbejde. Det er Repræsentantskabet, der vælger foreningens formand samt medlemmerne af hovedbestyrelsen.


8. Valg af revisor


9. Eventuelt

Efter møde er der kort konstituering af bestyrelsen.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen på info@autismenord.dk.

Tilmelding: Er ikke et krav, men da der vil blive serveret sandwich, sodavand og kaffe til dem som er tilmeldt senest 1. marts 2022. Venligst tilmeld dig generalforsamlingen på nemtilmeld.

https://autismenord.nemtilmeld.dk/24/

Vi vil meget gerne have nogle flere bestyrelsesmedlemmer, hvis I har lyst til at vide mere om hvad det vil sige, så kontakt os på info@autismenord.dk.

Aftenen starter med et oplæg fra Felix Munch som fortæller om sit liv med autisme. Felix er hovedbestyrelsesmedlem hos Landsforeningen Autisme og arbejder som pædagogisk konsulent hos region Midtjylland. Der vil ligeledes være mulighed for at stille spørgsmål.

Vi glæder os til vi ses

Kristina Valentin
Formand Kreds Nordjylland