Bliv frivillig bisidder

Har du, eller kender du en i din familie eller omgangskreds, som har tid og overskud til at være frivillig bisidder i Landsforeningen Autisme?
Vi søger bisiddere over hele landet til at arbejde frivilligt lokalt som bisidder for vores medlemmer.

Bisidderen skal gerne have gode personlige egenskaber som tålmodighed, imødekommenhed, engagement og lydhørhed, og han/hun skal vide, hvordan man kommunikerer især med viden omkring familier og personer med autisme.

Det er vigtigt, at du som bisidder kan frigøre dig med kort varsel, for at kunne deltage i møderne.

Landsforeningen Autisme tilbyder alle interesserede et bisidderkursus, første gang:

Lørdag, den 30. marts 2019 kl. 11.00 – 16.00 i Høje Taastrup

Udover bisidderkurser kan landsforeningen tilbyde netværksmøder til vidensdelingen. Der arbejdes også på at etablere en mentorordning for bisiddere.

Hvis du er interesseret i at blive bisidder, skal du sende en ansøgning til formanden for den kreds du bor i. I Landsforeningen Autisme Kreds Nordjylland er formanden Jørn, som kan kontaktes på jp@autismenord.dk – Ansøgningsfristen er 20/3 2019

Generalforsamling og oplæg “Discovery/Recovery” – 19. marts 2019

Generalforsamling for Landsforeningen Autisme Kreds Nordjylland:

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning
 3. Kassereren fremlægger Lokalforeningens regnskab
 4. Formanden fremlægger bestyrelsens forslag til kommende aktiviteter
 5. Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsens medlemmer, følgende er på valg:
 • Jørn Poulsen
 • Bernd Weibeck
 • Mona Petersen
 • Sinne Rørdam Jensen
 1. Valg af 1. og (2). suppleant
 • Maria Inger Kjær
 1. Valg af 3 repræsentanter og 1 suppleant til repræsentantskabet
 • Finn Petersen
 • Thomas Kjeldsen
 • Mona Petersen
 • Maria Inger Kjær (Suppleant)
 1. Valg af revisor
 • Finn Petersen
 1. Eventuelt

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Tilmelding: Er ikke et krav, men da der vil blive serveret sandwich og kaffe vil være rart med en tilmelding senest d. 15. marts her på siden.

Efter generalforsamlingen afholdes nedenstående foredrag.

Discovery- og recovery-rejsen

Som forældre til børn og unge med autisme

Når et barn/ung får en autisme-diagnose, rystes forældrenes forestillinger om livet. De skal indstille sig på nye livsvilkår og reorientere sig. Det kan være som at gennemgå en sorgproces, men også opleves som en opdagelsesrejse

Indenfor psykiatrien er `recovery´ blevet et centralt begreb. Det oversættes bedst til dansk med `at komme sig´. Recovery er en personlig forandringsproces, som handler om at finde nyt fodfæste og mening i livet, med de begrænsninger som en rystelse som fx en diagnose og indlæggelse har forårsaget.

Dorthe Stieper arbejder som forældrementor i Børne- og Ungdomspsykiatrien og er selv mor til en datter, der har været indlagt og blevet udredt for bl.a. autisme. Det er hendes påstand, at det ikke kun er barnet/den unge, der rystes og har brug for at gennemgå en recovery-proces. Det har forældrene også.

 • Når ens forestillinger om livet knuses
 • Hvordan kommer man sig?
 • Kan man samle stumperne op af sit gamle liv? Eller skal der stykkes et nyt sammen?
 • Genbeskrivelsen af sig selv, hinanden, værdier og meningen med livet

Vores arbejdsweekend i bestyrelsen

Vores arbejdsweekend er nu veloverstået.

Vi er meget glade og helt overvældet over alle de forslag, ideer, refleksioner osv. vi har modtaget, tusind tak for det.

Vores foreløbige planer for arrangementer i foråret er:

9/1 Mets Aspie i Frederikshavn

27/2 Konflikter i familie med autisme i Frederikshavn

I Marts Generalforsamling – Discovery/Recovery-Rejsen i Aalborg

I april Alene forældre, Måske flere steder

I maj Autismemesse i Aalborg

I Juni Pårørendeaften

 

Så har vi selvfølgelig vores dag i Nordkraft i uge 8, vores Caféaftner i Hobro, Frederikshavn og Brovst, som noget nyt forsøger vi os også i Hjørring.
Vi vil gerne nå rundt til flere byer, men vi mangler tovholdere, så skulle en af jer sidde og tænke, ”Hey, jeg kunne godt tænke mig at vi får cafeaftner i min by”, og du gerne vil være tovholder på det, så kontakt os endelig.

 

Der udover påtænker vi at lave en Biograftur, et arrangement i Svømmehallen i Sæby, og en ”skriv en sang dag og indspil den dag” for vores børn med autisme.

 

Husk at holde øje her på siden, det er også her som vanligt, tilmeldingen kommer til at ske.

(Lagt online 5. december)

Kend dine rettigheder med Anna Hjorth

Arrangementet afholdes på Biblioteket på Brovst skole, ind ved indgang B, ved skolegården

På tirsdag den 30. oktober, har du e har nu mulighed for at få kendskab til de afgørende argumenter, lovgivning, bekendtgørelser og paragraffer, som kan hjælpe dig der er berørt af autisme, til at forstå og samarbejde med det offentlige system.

Det er vigtig at modtage den rette hjælp og støtte, for at du selv eller dit barn kan trives og udvikles og dermed skabe et liv med høj livskvalitet.

Til foredraget vil der især være fokus på serviceloven og forvaltningsloven.

Denne aften omhandler både børne- og voksenlovgivningen (under/over 18 år)

Foredraget holdes af Autisme & ADHD konsulent Anna Hjorth, som både har kendskab til området rent fagligt, men også som mor til Ditte på 17 år med infantil autisme og derigennem også har erfaring med hvad det kræver at samarbejde med det offentlige system.

Tilmeld dig her