Oplæg om Low Arousal 9. maj 2017 kl. 19 – 21.30

Low Arousal tilgang ved konflikter.

Vi har inviteret Susan Gulstad til at komme og fortælle om Low Arousal.

I Danmark har begrebet ”Low Arousal” vundet større og større indpas blandt både fagfolk og forældre til børn og unge med udviklingsforstyrrelser, herunder Autisme. Low Arousal tilgangen drejer sig om at forstå hvorfor konflikter opstår og ud fra denne forståelse, så vidt muligt, at forebygge konflikter. Den drejer sig også om at komme så godt og roligt ud af konflikter som overhovedet muligt.

Filosofien bag tilgangen er, at børns eventuelt konfliktskabende adfærd ikke handler om hverken dårlig opdragelse eller at barnet ønsker at være i opposition. Børn opfører sig nemlig ordentligt, hvis det kan. Når de ikke opfører sig ordentligt, er det fordi de (endnu) ikke kan og derfor har behov for støtte hertil.

Metoden drejer sig om som omgivelser at øve os i at overveje hvilke krav der kan stilles til barnet hvornår og ikke mindst hvordan. Men det handler også om at forstå, at når konflikterne opstår – og de kan ikke helt undgås – så er det allervigtigste redskab, der kan tages i anvendelse at holde egne følelser under kontrol. Deraf begrebet ”Low Arousal”, der oversat til dansk er blevet til ”at holde følelsesintensiteten ned”. Hvorfor dette er vigtigt, er der en længere forklaring på. Den helt korte er, at følelser smitter og at det sker lynhurtigt. Ikke mindst i forbindelse med børn med autisme. Derfor er det helt afgørende, at barnet oplever voksne, der kan bevare overblikket og smitte med ro gennem egen følelseskontrol. Lige sådan har det stor værdi at have viden om, hvordan man helt praktisk kan handle og agere i konflikten.  

Denne aften vil I som forældre blive præsenteret for både filosofien bag Low Arousal tilgangen og for de metoder, der kan tages i anvendelse. I vil blive opfordret til at byde ind med egne oplevelser og erfaringer, så aftenen bliver så vedkommende som muligt.

Susan Gulstad er ansat som specialpædagogisk konsulent i Autismecenter Nord-Bos rådgivningsafdeling. Susan har arbejdet med børn og unge med autisme siden 1999. Som lærer og som afdelingsleder og, siden 2007, som specialpædagogisk konsulent. Hun har praktisk erfaring med hele autismespektret og har i en årrække fungeret som rådgivende hos familier med børn/unge med ASF.

Foredraget vil foregå på Skansevej 7-9 Nørresundby kl. 19 – 21.30

Tilmelding kan ske via vores hjemmeside www.autismenord.dk eller via vores Facebook side.

 

Generalforsamling i Autismeforeningen Kreds Nordjylland

Generalforsamling for Landsforeningen Autisme Kreds Nordjylland:

Tid: tirsdag d. 14. marts kl. 17.30 – 22.00

Sted: Nordbo Skansevej 7-9, Nørresundby. BEMÆRK NYT MØDESTED     

Tilmelding: Er ikke et krav, men da der vil blive serveret sandwich og kaffe vil være rart med en tilmelding senest d. 10. marts på www.autismenord.dk under arrangementer.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning
 3. Kassereren fremlægger Lokalforeningens regnskab
 4. Formanden fremlægger bestyrelsens forslag til kommende aktiviteter
 5. Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsens medlemmer, følgende er på valg:
   • Jørn Poulsen
   • Bernd Weibeck
   • Mona Petersen
   • Sinne Rørdam Jensen
 1. Valg af 1. og 2. suppleant
   • Gitte Osnes Gotlieb
 1. Valg af 3 repræsentanter og 1 suppleant til repræsentantskabet
   • Gitte Breum Andersen
   • Finn Petersen
   • Mette Holst Hansen
   • Mona Petersen (suppleant)
 1. Valg af revisor
   • Finn Petersen
 1. Eventuelt

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Som det fremgår er der ledige pladser i bestyrelsen, så nu er der en chance for at med til at bestemme hvad der skal arrangeres i det næste år.

Når vi ser på bestyrelses sammensætning i dag er vore ved at være store, så det vil være rigtigt dejligt hvis der er nogle med mindre børn og/eller unge der kunne tænke sig at stille op til bestyrelsen.

Det skal understreges, at alle vore medlemmer er velkomne til at stille op til bestyrelsen.

Man kan stille op ved at en i bestyrelsen besked eller bare sige til ved generalforsamlingen

Foredrag om Autisme og belastningsreaktioner ved

Anette Møller fra Nordbo

Autisme og belastningsreaktioner

Ligesom alle andre mennesker reagerer mennesker med autisme vidt forskelligt i belastede perioder af deres liv, men en autismediagnose medfører øget risiko for egentlige belastningsreaktioner i form af fx stresstegn, øget ængstelighed, depressive tendenser og OCD-lignende træk. Den vigtigste indsats for at afhjælpe disse belastningssymptomer er at målrette sin indsats ud fra kendskab til den enkeltes autisme og de tilknyttede vanskeligheder og styrker. I dette oplæg vil der blive introduceret modeller og forklaringer på: – hvorfor belastningssymptomer nemmere opstår hos mennesker med autisme – hvordan øget viden om en persons autisme vil give værdifuld viden til at reducere belastningssymptomerne

Tilmelding kan ske via vores hjemmeside www.autismenord.dk

 

Fisketur med Autismeforeningen 10. marts 2017

Vi mødes ved Alfa Laval på Gasværksvej fredag d. 10/3 kl 16:00 og begiver os ned mod fjorden. Vi fisker fra bolværket med spinnestænger, men har du ingen fiskestang har vi et par stykker vi kan låne ud så alle får krogen i vandet. Det vil være velset hvis vi kunne møde op i redningsvest. Der er mulighed for at sidde på bænkene i området og nyde dem medbragte kaffekurv.

Gåtur med Autismeforeningen

Vi mødes på det sted, der er angivet under den enkelte dato, og går ud i naturen. Vi følges, så vidt det er muligt, ad på afmærkede ruter, men der er selvfølgelig mulighed for at udforske på egen hånd. Ved mødestederne, eller indenfor kort afstand, er der borde og bænke så der er rig mulighed for at sætte sig med den medbragte eftermiddagskaffe og få en snak med andre, hvis vi kan rumme det. Vel mødt i travesko og med paraply.

 • 18. februar kl. 13.30 Golfparken – mødested ved Aalborgskolen
 • 5. marts kl. 13.30 Lundby krat– mødested ved Lundbygrillen på festpladsen
 • 18.marts kl 13.30 Lindholm høje – mødested ved museet
 • 1. april kl. 13.30 Madum sø – mødested på rastepladsen Madum Søvej/Hellum Hedevej
 • 15. april – 13.30 Store Øksø – mødested ved Mosskov Pavillionen
 • 29. april 13.30 Golfparken – mødested ved Aalborgskolen
 • 13. maj kl 13.30 Store Økssø – mødested ved Mosskov Pavillionen
 • 27. maj kl 13.30 Lindholm høje – mødested ved Museet