Bestyrelsen

Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:

Kristina Valentin

Forperson
Kristina kan kontaktes på kv@autismenord.dk

Thor N Andersen

Bestyrelsesmedlem og sekretær
Thor kan kontaktes på thoran@autismeforening.dk

Gitte E. Kristensen

Næstformand
Gitte kan kontaktes på gittekr@autismeforening.dk

Bernd Weibeck

Bestyrelsesmedlem
Bernd kan kontaktes på bernd@autismenord.dk

Xenia Ørum

Bestyrelsesmedlem
Xenia kan kontaktes på xenia@autismenord.dk

Marianne Nielsen

Bestyrelsessuppleant
Marianne kan kontaktes på marianne@autismenord.dk

Camilla A. Lindholm

Bestyrelsessuppleant
Camilla kan kontaktes på camilla@autismenord.dk