Generalforsamling 9/6-2021

https://autismenord.nemtilmeld.dk/8/

Trekanten

Sebbersundvej 2a
9220 Aalborg Ø

17:30-21:30

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent

2. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning

3. Kassereren fremlægger Lokalforeningens regnskab

4. Formanden fremlægger bestyrelsens forslag til kommende aktiviteter

5. Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen

– Mulighed for 3 suppleanter til Repræsentantskabet. Vedtages dette skal det vedtages på repræsentantskabsmødet i efteråret.

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Følgende medlemmer er på valg

Bernd Weibeck (Ønsker at genopstille)

Mona Pedersen (Ønsker ikke genvalg)

Sinne Rørdam Jensen (Ønsker ikke genvalg)

Marianne Erlandsen (Ønsker ikke genvalg)
Der skal vælges 4 medlemmer

8. Valg af 1. og (2). suppleant

9. Valg af 3 repræsentanter og 1 suppleant til repræsentantskabet

Repræsentantskabet er Landsforeningen Autismes højeste myndighed. Repræsentantskabet består af mindst 49 medlemmer, der er valgt blandt kredsenes medlemmer på deres respektive generalforsamlinger. Repræsentantskabets opgaver er bl.a. at beslutte hvilke vedtægter, der skal være gældende for landsforeningen, og hvilket arbejde der skal vægtes i foreningens fremtidige arbejde. Det er Repræsentantskabet, der vælger foreningens formand samt medlemmerne af hovedbestyrelsen.

Følgende kandidater har meldt sig

Bernd Weibeck

Mona Pedersen

Kristina Valentin
Suppleant: Rikke Sahl


10. Valg af revisor


11. Eventuelt

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Tilmelding: Er ikke et krav, men da der vil blive serveret sandwich og kaffe til dem som er tilmeldt senest 1. juni 2021. Venligst tilmeld dig generalforsamlingen på nemtilmeld.

https://autismenord.nemtilmeld.dk/8/

Vi vil meget gerne have nogle flere bestyrelsesmedlemmer, hvis I har lyst til at vide mere om hvad det vil sige, så kontakt os på info@autismenord.dk eller skriv en kommentar

Efter generalforsamlingen afholdes et oplæg af Landsforeningen Autismes formand Kathe Johansen. Kathe fortæller om foreningens fremtidige planer/vision og foreningens arbejde. Der vil ligeledes være mulighed for at stille spørgsmål.

Tilmelding: Er ikke et krav, men ønsker du forplejning (sandwich, kaffe, the, vand) skal du tilmelde dig senest d. 1. juni 2021. Venligst tilmeld dig generalforsamlingen på nemtilmeld: https://autismenord.nemtilmeld.dk/8/

Vi vil meget gerne have nogle flere bestyrelsesmedlemmer, hvis I har lyst til at vide mere om hvad det vil sige, så kontakt os på info@autismenord.dk.

Hvordan kan jeg logge ind på hjemmesiden?

Først skal du registreres som bruger. Det sker automatisk når du tilmelder dig et arrangement første gang eller du kan registrere dig ved at vælge “Registrer” linket i højre sides menu (Du kan alternativt vælge klikke på dette link: Registrér)

Herefter skal du udfylde felterne i højre kolonne med overskriften “Registrér”.

Bemærk at du ikke kan registrere en E-mail adresse mere end én gang. Så hvis du har tilmeldt dig et arrangement med din E-mail adresse, så skal du ikke registreres igen. Du kan logge ind med din E-mail adresse eller dit brugernavn, samt den adgangskode du har fået tilsendt. Adgangskoden bliver tilsendt når du registreres eller tilmelder dig et arrangement første gang.

Har du problemer, er du velkommen til at kontakte info@autismenord.dk

Velkommen til AutismeNord’s nye hjemmeside

AutismeNord er ved at få ny hjemmeside.

Den gamle hjemmeside havde efterhånden mange år på bagen og havde brug for at blive opdateret med både design og funktionalitet.

Den nye hjemmeside har fået farver i forhold til landsforeningens nye logo og motoren bag hjemmesiden er skiftet ud, så vi nu kan tilbyde flere funktionaliteter. F.eks. vil man fremover få automatisk bekræftelse når man tilmelder sig et arrangement.

Fremover skal man være logget ind for at tilmelde sig et arrangement. Alle kan oprette et login.

Layoutet af hjemmesiden er helt fastlagt endnu, så der kan komme løbende ændringer, men informationen på siden er ikke påvirket af det.

Kommentarer til hjemmesiden kan sendes til info@autismenord.dk.

mvh. AutismeNord