Frivillige søges

Vi er Kreds Nordjylland, en kreds under Landsforeningen Autisme.

Vi har 837 medlemmer i vores kreds og pt. 6 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Generalforsamlingen står for døren, og vi ønsker nogle flere bestyrelsesmedlemmer og frivillige

Kreds Nordjylland dækker 9 kommuner, nemlig Rebild, Aalborg, Jammerbugt, Læsø, Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Mariagerfjord og Vesthimmerland, det vil være rigtig fantastisk, hvis vi kunne have en frivillig fra hver kommune, ville det være nemmere at få lavet arrangementer i alle kommunerne.

Vi er en forening for pårørende til og med autister. Der bl.a. har til formål

– at udbrede kendskab til og forståelse for de vanskeligheder autisme medfører

– at støtte og vejlede forældre, søskende og andre pårørende til mennesker med autisme

– at fremme nødvendig forskning samt formidling heraf.

– At være politisk aktive bl.a. i handicaprådene

Det gør vi bl.a. ved at afholde kurser, foredrag og andre arrangementer

For at tage udgangspunkt i de 10 Hér

Hvad skal jeg lave? (indhold)

Du skal bl.a. gerne:

Deltage i alle de bestyrelsesmøder du har mulighed for, vi afholder 10 om året (Juli og december holder vi ikke møder) Møderne afholder vi gerne på skift hos hinanden, låner et lokale, og online. vi hjælpes ad med at finde ud af hvor, hvornår og hvordan. Melde afbud når du ikke kan komme Være med til at arrangere arrangementer så vi kan udbrede vide om autisme Komme med idéer til kommende arrangementer Bidrage til hvordan vi kan udbrede viden om autisme Deltage i vores arbejdsdag, som plejer at være en lørdag eller søndag i oktober.

Deltage i vores Weekendseminar som vi afholder for alle vores medlemmer hvert år, lørdag i uge 40, som i år, 2023, er den 7 oktober,

Hvorfor skal jeg lave det? (mening)

For at hjælpe alle der har autisme inde på livet. Udbrede viden og kendskab til autisme

Hvordan skal jeg lave det? (metode)

I tæt samarbejde med hele bestyrelsen, finder vi den bedste måde at gøre tingene på, som giver bedst mening for hver enkelt af os

Hvor skal jeg lave det? (placering)

I den by hvor det giver mening, vi håber at kunne dække alle 9 kommuner i kredsen. Vi finder lokale rundt om i kommunerne, som vi kan låne til arrangementerne

Hvornår skal jeg lave det? (tidspunkt)

Det aftaler vi i fælleskab, hvad der passer os bedst

Hvor længe skal jeg lave det? (tidshorisont)

Et bestyrelsesmødet tager som regel 3 timer, incl. Vi starter med aftensmad. Et arrangement kan tage fra 1 time og op. Inden et bestyrelsesmøde, skal vi sørge for forplejning. Inden et arrangement skal der laves aftale med en foredragsholder, findes lokale, finde ud af noget med kaffe o.l. måske skal der hentes en nøgle for at få lukket op, evt. stilles stole op mm. Bagefter ryddes op og måske afleverer nøgle, det er måske en time før og efter et arrangement, der kan være i det, men som altid, hjælper vi hinanden. Man er valgt til bestyrelsen i 2 år.

Hvem skal jeg lave det med? (personer)

Det kan f.eks. være sammen med den foredragsholder du lige ønsker, finder giver mening for dig / os, samt en eller flere andre fra bestyrelsen. Det aftaler vi i fælleskab, vi hjælper altid hinanden alle sammen.

Hvor meget skal jeg lave? (mængde)

Det kommer an på hvad du har lyst til, det er op til dig, hvor meget du vil bidrage med bare du melder klart ud og giver ansvar videre i så fald, der kommer noget i vejen.

Hvem kan jeg få hjælp af? (person)

Os alle sammen i bestyrelsen

Hvad skal jeg lave bagefter? (indhold)

Slappe af og nyde at du har gjort en stor forskel Er du interesseret i at høre mere, så kontakt os endelig på info@autismenord.dk