Indbydelse til Generalforsamling

Indbydelse til Generalforsamling

Onsdag den 9. marts 2022 kl. 17.30 – ca. 21.00Foreningshuset Ældresagen, Torvet 5, 9400 Nørresundby Dagsorden ifølge vedtægterne. 1. Valg af dirigent 2. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning 3. Kassereren fremlægger Lokalforeningens regnskab 4. Formanden fremlægger bestyrelsens forslag til kommende aktiviteter 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer Følgende medlemmer er på valg Kristina Valentin (ønsker at genopstille)Rikke Sahl…

Generalforsamling 9/6-2021

Generalforsamling 9/6-2021

https://autismenord.nemtilmeld.dk/8/ Trekanten Sebbersundvej 2a9220 Aalborg Ø 17:30-21:30 Dagsorden ifølge vedtægterne. 1. Valg af dirigent 2. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning 3. Kassereren fremlægger Lokalforeningens regnskab 4. Formanden fremlægger bestyrelsens forslag til kommende aktiviteter 5. Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen – Mulighed for 3 suppleanter til Repræsentantskabet. Vedtages dette skal det vedtages på repræsentantskabsmødet i efteråret….