Verdens autismedag 2. April

Lørdag d 2. april er “autism awareness day”

Derfor er Landsforeningen autisme, kreds Nordjylland og Autisme og Asperger foreningen for voksne, gået sammen om at få arrangeret en dag, hvor der bliver sat fokus på autisme, med foredrag og stand-up show. Vi har også inviteret  bl.a. Nordbo og spektrumshop, som vil være der hele dagen, klar til at fortælle om hvordan de arbejder med autisme.

Vi har også sørget for et stillerum man kan trække sig til, hvis man har brug for en pause.

Prisen er 100 kr. for hele dagen. inkl. brunch og en sandwich til aftensmad + en soft drik kaffe, te og vand 
og man kan komme og gå som man har brug for.


Der vil i løbet af dagen, være konkurrence, ved lodtrækning så gem din billet.

Programmet er:

Kl. 11: åbner vi

Kl. 12: oplæg med, ambassadør for Landsforeningen autisme, tidligere          håndboldspiller Lars Rasmussen, der fortæller om hans liv med autisme og ADHD.
Lars bliver der et stykke tid efter foredraget for at snakke, svare på spørgsmål og evt. skrive autografer.

Kl. 17.30: stand-up show med 2 hemmelige opvarmere og Olav Dybro Lundsgaard. Olav har også autisme.

Kl. 20 slutter dagen
-Selvironi, indlevelse, samfundskritik og andre gode jokes. 
-One man show på bl.a. udsolgt Comedy ZOO, DM i stand up finalist 2018 & bl.a. opvarmet for Mick Øgendahl, Nikolaj Stokholm & Tobias Dybvad 

https://autismenord.nemtilmeld.dk/30/?fbclid=IwAR1kI85sJp1x-pU82uqDaTuttP3rCGBSz36NdPF-UCQcHKrPeJnjx8myE94

Indbydelse til Generalforsamling

Onsdag den 9. marts 2022 kl. 17.30 – ca. 21.00
Foreningshuset Ældresagen, Torvet 5, 9400 Nørresundby

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent

2. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning

3. Kassereren fremlægger Lokalforeningens regnskab

4. Formanden fremlægger bestyrelsens forslag til kommende aktiviteter

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Følgende medlemmer er på valg

Kristina Valentin (ønsker at genopstille)
Rikke Sahl (ønsker at genopstille)

Der skal vælges minimum yderligere 2 medlemmer gerne flere

6. Valg af 1. og 2. suppleant

7. Valg af 3 repræsentanter og 3 suppleant til repræsentantskabet

Repræsentantskabet er Landsforeningen Autismes højeste myndighed. Repræsentantskabet er valgt blandt kredsenes medlemmer på deres respektive generalforsamlinger. Repræsentantskabets opgaver er bl.a. at beslutte hvilke vedtægter, der skal være gældende for landsforeningen, og hvilket arbejde der skal vægtes i foreningens fremtidige arbejde. Det er Repræsentantskabet, der vælger foreningens formand samt medlemmerne af hovedbestyrelsen.


8. Valg af revisor


9. Eventuelt

Efter møde er der kort konstituering af bestyrelsen.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen på info@autismenord.dk.

Tilmelding: Er ikke et krav, men da der vil blive serveret sandwich, sodavand og kaffe til dem som er tilmeldt senest 1. marts 2022. Venligst tilmeld dig generalforsamlingen på nemtilmeld.

https://autismenord.nemtilmeld.dk/24/

Vi vil meget gerne have nogle flere bestyrelsesmedlemmer, hvis I har lyst til at vide mere om hvad det vil sige, så kontakt os på info@autismenord.dk.

Aftenen starter med et oplæg fra Felix Munch som fortæller om sit liv med autisme. Felix er hovedbestyrelsesmedlem hos Landsforeningen Autisme og arbejder som pædagogisk konsulent hos region Midtjylland. Der vil ligeledes være mulighed for at stille spørgsmål.

Vi glæder os til vi ses

Kristina Valentin
Formand Kreds Nordjylland

Generalforsamling 9/6-2021

https://autismenord.nemtilmeld.dk/8/

Trekanten

Sebbersundvej 2a
9220 Aalborg Ø

17:30-21:30

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent

2. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning

3. Kassereren fremlægger Lokalforeningens regnskab

4. Formanden fremlægger bestyrelsens forslag til kommende aktiviteter

5. Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen

– Mulighed for 3 suppleanter til Repræsentantskabet. Vedtages dette skal det vedtages på repræsentantskabsmødet i efteråret.

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Følgende medlemmer er på valg

Bernd Weibeck (Ønsker at genopstille)

Mona Pedersen (Ønsker ikke genvalg)

Sinne Rørdam Jensen (Ønsker ikke genvalg)

Marianne Erlandsen (Ønsker ikke genvalg)
Der skal vælges 4 medlemmer

8. Valg af 1. og (2). suppleant

9. Valg af 3 repræsentanter og 1 suppleant til repræsentantskabet

Repræsentantskabet er Landsforeningen Autismes højeste myndighed. Repræsentantskabet består af mindst 49 medlemmer, der er valgt blandt kredsenes medlemmer på deres respektive generalforsamlinger. Repræsentantskabets opgaver er bl.a. at beslutte hvilke vedtægter, der skal være gældende for landsforeningen, og hvilket arbejde der skal vægtes i foreningens fremtidige arbejde. Det er Repræsentantskabet, der vælger foreningens formand samt medlemmerne af hovedbestyrelsen.

Følgende kandidater har meldt sig

Bernd Weibeck

Mona Pedersen

Kristina Valentin
Suppleant: Rikke Sahl


10. Valg af revisor


11. Eventuelt

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Tilmelding: Er ikke et krav, men da der vil blive serveret sandwich og kaffe til dem som er tilmeldt senest 1. juni 2021. Venligst tilmeld dig generalforsamlingen på nemtilmeld.

https://autismenord.nemtilmeld.dk/8/

Vi vil meget gerne have nogle flere bestyrelsesmedlemmer, hvis I har lyst til at vide mere om hvad det vil sige, så kontakt os på info@autismenord.dk eller skriv en kommentar

Efter generalforsamlingen afholdes et oplæg af Landsforeningen Autismes formand Kathe Johansen. Kathe fortæller om foreningens fremtidige planer/vision og foreningens arbejde. Der vil ligeledes være mulighed for at stille spørgsmål.

Tilmelding: Er ikke et krav, men ønsker du forplejning (sandwich, kaffe, the, vand) skal du tilmelde dig senest d. 1. juni 2021. Venligst tilmeld dig generalforsamlingen på nemtilmeld: https://autismenord.nemtilmeld.dk/8/

Vi vil meget gerne have nogle flere bestyrelsesmedlemmer, hvis I har lyst til at vide mere om hvad det vil sige, så kontakt os på info@autismenord.dk.